Иновации и приемственост при газовите уредби

Още от създаването си автомобилите следват пътя на иновации и приемственост като рецепта за постигане на все по-високи резултати при новите модели. Много удобно за собствениците на автомобили е, че чрез тунинг могат да постигнат същите технически характеристики както при съвсем нови модели, но на далеч по-ниска цена. Монтажът на газови уредби със sofgas е инвестиция в подобряването на цялостното представяне на превозното средство.

От sofgas можете да закупите трето поколение газови уредби, наречени инжекциони, които са иновативни по отношение на контролиращите ги компоненти, но са запазени основни такива като смесител, редуктор-изпарител и превключвател бензин/газ. третото поколение газови уредби, известни още като газови инжекциони са най-доброто предложение на пазара за съвременни двигатели с последователно многоточково впръскване на горивото. Именно на подобренията в начина на доставяне на гориво се дължат повишените мощностни характеристики на модерните автомобили. Газовите уредби следват тази насока на развитие и се вписват като екологична и икономична алтернатива за шофиране. Научно и практически е доказано, че карането на газ удължава живота на двигателя като запазва мощностните му показатели. Това се дължи от една страна на устройството на автомобила, а от друга на спецификите на самите газови горива, при чието използване се редуцира риска от запушване на дюзи и инжектори.
Иновации и приемственост при газовите уредби
Не на последно място трябва да се спомене и екологичната работа на газовите уредби. Съвременните модели са снабдено с екологична ламбда система с микропорцесорно управление на отделянето на вредни емисии. Проблемът за екологичната работа на автомобилите е проблем, регламентиран в законовата рамка на ЕС и производството на нови модели автомобили и АГУ е съобразено с допустимите норми за отделяне на въглероден диоксид в закона.

Несъмнено бъдещето са електрическите коли, но докато те станат достъпни, най-добрата алтернатива остават газовите уредби. Най-важното за тях е, че можете да рационализирате разхода си за гориво като пестите до 60 % на месец, а двигателят ви ще работи по-ефективно.