Какво представляват инвентаризациите и защо са ви необходими?

Инвентаризацията или т.нар. преброяване на артикулите в едно предприятието е задължение на всеки отговорен собственик. Същевременно редовните инвентаризации създават основа за едни добре структурирани организация и текущ контрол на дейностите.

В днешната ни публикация ще ви представим накратко какво представляват инвентаризациите в техния идеален вид – такива каквито би следвало да бъдат. Ще разберете още и защо извършването им е наложително, с какви други аспекти от управлението на едно предприятие са свързани и откъде можете да намерите надеждна помощ в случай, че досега инвентаризационните периоди в предприятието ви са завършвали с провал.

Да започнем с това какво означава „провалена инвентаризация“?
Като пример ще използваме извършването на годишни инвентаризации. Ако разполагате с много на брой артикули, преброяването им за един ден би било невъзможно. А подценяването на правилно извършената инвентаризация може да доведе до проблеми, свързани със загуба на средства, по-малка печалба и т.н. Именно затова е добре винаги да подхождате с внимание към извършването на този вид проверка за наличностите в склада, така няма да се допускат грешки при отчитането на липси и излишъци.

От supplychain.bg – фирма подпомагаща, както търговски така и производствени дружества по отношение на качественото управление и инвентаризации, ни дават няколко добри съвета за успешно преброяване:

1. В случай, че наистина разполагате с много артикули в наличност – периодичните инвентаризации през годината биха ви били от полза, не само за текущия контрол върху работата на складовите работници, а и за извършването на по-улеснена годишна инвентаризация. Именно тези „мини инвентаризации“ биха помогнали за актуализирането и на складовите документи. Можете да извършвате месечни проверки или в края на всяка седмица да броите по няколко различни артикула като ги сравнявате със записаните наличности.

2. Използвайте методи като „inventory sampling“. С негова помощ ще можете да се справяте с инвентаризациите без проблем подобно на компнии гиганти като Bosch, например, които залагат на този метод при инвентаризационния процес.

В случай, че сме подбудили интереса ви не само към извършването на периодични инвентаризации, а още и към научаването на по-улеснени методи за провеждането им – можете да посетите сайта по всяко време, където ви очакват полезни идеи и приятелска ръка, при нужда от помощ в управлението и инвентаризирането.