Какви са най-подходящите термопомпи и техните цени?

Всеки, който има отношение към енергийните ресурси, които ежедневно се използват в домакинството и от разходите, които изискват, би се заинтересувал от темата за алтернативите за максимална независимост.

Така са създадени термопомпените инсталации за отопление и охлаждане, както и за подгряване на водата, които са високоефективни решения за цялата година. Както за домакинството на еднофамилни къщи, така и за големи кооперации и административни сгради и дори за индустриални обекти, могат успешно да се инсталират системите с термопомпи, носещи намаляване на разходите със 75-80%, което е изключително постижение.

Какви са най-подходящите термопомпи и техните цени?

Как работят системите с термопомпи? Термопомпата е машина, която пренася енергията във вид на топлина от даден възобновяем природенн източник към друг обект или уред. Те могат да се свързват директно с бойлери, подово отопление виж още тук, конвектори и други. Ефективността на термопомпените инсталации, се измерва с коефициента на полезно действие и ли коефициент на трансформация. Той отразява количеството на подадена енергия към системата, спрямо количеството на генерирана от системата енергия, което е над 7 в случаите с термопомпите на Heliotherm. Те са австрийско производство и могат да се намерят на страниците на Multiclima.bg. Инженерната компания работи повече от 25 години в областта на отоплението и охлаждането и екологичните системи, които са с висока ефективност. На страниците на сайта на Мултиклима ЕООД, можете да видите и редица примери от изработени техни проекти за различни видове сгради.

Какви са най-подходящите термопомпи и техните цени? За да се намери най-доброто решение е добре да се направи проучване за района на сградата, оразмеряване на ресурсите и да се съгласува с архитекта на самата сграда. Начинът на монтиране също е от особено значение за постигане на оптимални резултати. Видовете термопомпи най-основно се делят на 3 – земя-вода, въздух-вода и вода-вода или наречени още геотермални, аеротермалн и хидротермални, според ресурсите, които използват. Геотермалните термопомпи работят с температурата на земята на определена дълбочина. Тъй като тази температура е почти постоянна целогодишно, тези термопомпени инсталации са от най-ефективните. Същото се отнася и за хидротермалните системи, които работят с подпочвените води, чиято температура също е относително постоянна величина.

Този вид термопомпени системи изискват по-сложен монтаж и е добре да се правят при нов строеж или основен ремонт. Освен това са и на по-висока цена, заради сложността на монтажа, но за сметка на това разходите бързо се оправдават, а икономията в дългосрочен план е несравнима. Другият вид термопомпи е аеротермалният, който се използва най-масово и изисква най-лесен монтаж. Този вид термопомпи са на най-ниски цени. Всички видове термопомпени инсталации могат да се използват и за отопление и за климатизация, както и за подгряване на вода, като коефициентът им на полезно действие е много висок.

Иновативните устройства на Хелиотерм, са не само с максимално висок коефициент на трансформация (или на полезно действие), но и са с естетически външен вид, безшумни и освен това могат да се управляват дистанционно с web control. Това дава възможност за всеки, който отсъства за по-дълго време да може да включи устройството да работи един или повече дни по-рано, за да може атмосферата в дома да бъде комфортна за времето на пристигане в него. Подробности за инсталациите, които са крачка към бъдещето, вижте на Multiclima.bg и преценете сами.